KIERMASZ HARCERSKI

Powiększ obraz

Harcerze 13 Podlaskiej Drużyny Harcerzy Starszych „Wataha” składają PODZIĘKOWANIA wszystkim osobom, które przekazały fanty na kiermasz oraz tym którzy wzięli udział w kiermaszu i zasilili działalność drużyny.

PDHS Wataha, powstała z członków 13 PDH Ubuntu, wchodzących w wiek metodyki starszoharcerskiej. Nazwa drużyny nawiązuje do tego, kim są dla siebie, czyli rodziną. Są tu harcerki oraz harcerze z różnych szkół. Lubią dobrą zabawę oraz taniec. Uczestniczą w zlotach, rajdach, a także biwakach. Chętnie realizują stawiane przed nimi cele. W krótkim czasie stali się ekipą przyjaciół, którzy poszliby za sobą nawet w paszczę wilka.