Karta zgłoszenia na obiady na rok szkolny 2021/22

Proszę o zgłaszanie dzieci na obiady na rok szkolny 2021/22 na karcie zgłoszenia do pobrania w załączniku.

Osoby,  które nie mają możliwości wydruku mogą wypełnić druk w szkole do wzięcia na portierni  lub u intendenta.

Termin składania kart  obiadowych  do  31.07.2021r

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBIADY