KARTA ZGŁOSZENIA NA OBIADY NA ROK SZKOLNY 2019/20

Od września zostanie wdrożony nowy program do obsługi stołówki, w związku z tą sytuacją zwracam się z prośbą do rodziców zainteresowanych o wypełnienie karty zgłoszenia i dostarczenie do sekretariatu do końca lipca 2019 r. lub do końca czerwca do intendenta. Dziękuję