Karta zgłoszenia dziecka na obiady w roku szkolnym 2020/21

Kartę należy pobrać, wydrukować i  wypełnioną złożyć na portiernię szkoły do 15.08.2020r.

Osoby, które nie mają możliwości wydrukowania karty mogą  otrzymać druk na portierni szkoły.

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBIADY