KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ na rok szkolny 2022/2023

Informujemy, iż w zakładce ŚWIETLICA została umieszczona zaktualizowana Karta zgłoszenia na świetlicę na rok szkolny 2022/2023.

Warunkiem koniecznym przyjęcia zgłoszenia na świetlicę jest złożenie podpisanej Klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych osoby upoważnionej do obioru dziecka ze świetlicy przez każdą z upoważnionych do odbioru dziecka osób oraz dołączenie jej do Karty zgłoszenia.

karta zgłoszenia 2022-23