„Już wiem co zrobić!”- zajęcia profilaktyczne

Powiększ obraz

Dnia 9.11.2017 r. w kl. 3 a odbyły się warsztaty „ Już wiem co zrobić!”- zajęcia profilaktyczne dla dzieci z zakresu zapobiegania przemocy i wykorzystywaniu seksualnemu.

Celem przedstawionych zajęć było przekazanie dzieciom wiedzy na temat zagrożeń oraz rozwijanie ochrony w sytuacjach wystąpienia zagrożenia przemocą poprzez:

– wzmocnienie w dziecku przekonania, że ma prawo czuć się bezpiecznie

– podniesienie umiejętności identyfikacji sytuacji niebezpiecznych i zagrażających

– przekazanie informacji dziecku o konieczności mówienia o zagrażającej sytuacji

– dostarczenie informacji dotyczących prawa do zapewnienia pomocy w trudnych sytuacjach.

Zajęcia zorganizowała p. pedagog Joanna Matlakowska, a przeprowadziła p. psycholog Mariola Kempka z poradni psychologiczno-pedagogicznej w Siedlcach.