„Jestem przyjacielem ludzi” – spektakl teatralno-profilaktyczny

Dnia 10.04.2018 r., uczniowie klas 1-3 obejrzeli spektakl teatralno-profilaktyczny pt. „Jestem przyjacielem ludzi”. Przedstawienie poruszało następujące wartości wychowawczo-profilaktyczne: bezpieczeństwo (profilaktyka zachowań ryzykownych),  zdrowie (podstawowe zasady dbałości o zdrowie własne i innych, umiejętność kreowania środowiska sprzyjającego zdrowemu stylowi życia), relacje

(kształtowanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji, empatia, sprawiedliwa ocena siebie i innych, szacunek dla norm i zasad, pomoc słabszym), kultura (kształtowanie postaw wyrażających szacunek dla ludzi, niezależnie od religii, statusu materialnego, wieku, wyglądu, poziomu rozwoju intelektualnego i fizycznego). To wartkie i dynamiczne przedstawienie, pełne zaskakujących zwrotów komediowej akcji zorganizowała pedagog Joanna Matlakowska a przedstawili aktorzy teatru „Kurtyna” z Krakowa