Informacje dla rodziców

 

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020

Komunikat MEN na temat rekrutacji na rok szkolny 2019-2020

List Minister Edukacji Narodowej do Rodziców

Ulotka dotycząca rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019-2020

 

Bezpieczna droga do szkoły

Informacje

Wyprawka dla ucznia klasy pierwszej na rok szkolny 2018/2019

Wyprawka

P

odręczniki na rok szkolny 2018/2019

Rodzice uczniów klas I – VIII kupują tylko podręczniki i ćwiczenia (jeśli są w wykazie) do religii, a pozostałe książki uczniowie dostaną w szkole w ramach dotacji do podręczników.

Klasy I-III

Klasy IV-VI

Klasy VII-VIII i III gimnazjum

 

Obowiązek informacyjny w procesie naboru do placówek oświatowych

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Nabór do klasy I

Nabór do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok 2018/2019 będzie odbywał się  w dniach 7.05.2018r. – 18.05.2018 r. poprzez elektroniczny system naboru  dostępny  pod adresem: www.siedlce.podstawowe.vnabor.pl

Jednocześnie rodzice zobowiązani są do złożenia podpisanego przez rodziców/opiekunów wniosku o przyjęcie  dziecka  do klasy pierwszej w w/w dniach w sekretariacie szkoły.

Na stronie internetowej szkoły  oraz na tablicy ogłoszeń dostępny jest harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019.

 

Rekrutacja do klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych

Rekrutacja szkoły podstawowe – harmonogram

Rekrutacja oddziały przedszkolne – harmonogram

 

Depresja u dzieci i młodzieży – przyczyny, objawy, leczenie

Depresja dzieci i młodzieży – artykuł

 

P

odręczniki na rok szkolny 2017/2018

Rodzice uczniów klas I – VII kupują tylko podręczniki i ćwiczenia (jeśli są w wykazie) do religii, a pozostałe książki uczniowie dostaną w szkole w ramach dotacji do podręczników.

Podręczniki do religii dla klas I-III
Podręczniki do religii dla klas IV-VI

Wykaz wszystkich podręczników znajduje się w zakładce DOKUMENTY.

 

Zmiana obuwia

W szkole obowiązuje bezwzględnie obuwie na jasnej podeszwie.