Historia

Prezentacja przygotowana przez uczniów na podstawie kronik szkolnych.

 

10 STYCZEŃ 1984
Powołanie SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 z lokalizacją przy ulicy GRANICZNEJ 1 i w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy CHROBREGO 14.

rok szkolny 1985/86
Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski podejmują uchwałę o wyborze patrona szkoły.
Rozpoczęto pracę wychowawczą nad przybliżeniem postaci Patrona Szkoły – Henryka Sienkiewicza.

7 MAJA 1988
Uroczystość nadania szkole imienia i wręczenie sztandaru. Dzień ten uznano Świętem Szkoły.

rok szkolny 1992/93
Zakończono budowę szkoły. Poświęcenie szkoły.
Wszyscy uczniowie rozpoczynają naukę w obiekcie szkoły przy ulicy Granicznej składającym się z 4 pawilonów dydaktycznych i dwóch sal gimnastycznych.

MAJ 1993

Szkoła obchodzi X-lecie istnienia i V rocznicę nadania imienia. Uczestniczymy w I OGÓLNOPOLSKIM ZLOCIE SZKÓŁ SIENKIEWICZOWSKICH.

MAJ 1996
Szkoła jest współorganizatorem i współgospodarzem IV OGÓLNOPOLSKIEGO ZLOTU SZKÓŁ SIENKIEWICZOWSKICH.
Uroczyście obchodzimy 150 rocznicę urodzin Patrona, 80 rocznicę śmierci i 100 rocznicę wydania „Quo vadis”.

MAJ 1997

Szkoła otrzymuje wyróżnienie Quo vadis ’97 za działalność na rzecz rozpowszechniania idei sienkiewiczowskiej „NARÓD SOBIE” nadane przez Instytut Henryka Sienkiewicza w Warszawie.

MARZEC 1999
Powołanie uchwałą Rady Miasta Siedlce przy Szkole Podstawowej Nr 9 Publicznego Gimnazjum Nr 5.

MAJ 2004

Szkoła obchodzi XX-lecie istnienia i XV-lecie nadania imienia.