Godziny pracy

Pedagog – Joanna Matlakowska

Klasy I-IV

Godziny pracy w roku szkolnym 2022/23:

PONIEDZIAŁEK 11:35-14:35 (14:35-15:20 terapia pedagogiczna)

WTOREK 11:30-15:30

ŚRODA 9:45-13:45 (13:45-14:30 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne)

CZWARTEK 9:50-12:50

PIĄTEK 9:50-12:50 (8:50-9:35, 12:50-14:30 terapia pedagogiczna, 14:30-15:30 godzina dostępności)