Galeria walentynek

Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie na najciekawszą kartkę walentynkową. Wykazaliście się niezwykłą pomysłowością i kreatywnością.
Specjalnie powołane jury wyłoni 3 laureatów z kategorii klas 4-6 oraz 7-8.

kartka walentykowa – 14 lutego