FERIE W SZKOLE

Powiększ obraz

W ramach zimowiska w 2 tygodniu ferii odbyły się w szkole zajęcia sportowo- rekreacyjno- integracyjne. Wzięło w nich udział 23 uczniów z klas czwartych i piątych. Organizatorem akcji było działające przy szkole Stowarzyszenie Nowe Ognisko. Każdego dnia uczniowie mieli zorganizowany atrakcyjnie czas.

Pierwszy dzień szkolnych ferii uczniowie spędzili na zabawach integracyjnych  i sportowych. Zorganizowano  rozgrywki w dwa ognie, wyścigi w rzędach, zabawy na śniegu. Niestety śnieg nie pozwolił na toczenie dużych kul i lepienie konkursowych bałwanów. W ramach zajęć odbył się turniej gier planszowych, uczniowie układali puzzle i kocki. W kolejnych dniach dzieci  wykazały  się  pomysłowością i kreatywnością tworząc prace artystyczne metodą orgiami, wspólne śpiewali piosenki „Karaoke”.  Zorganizowano wyjścia na kręgle, lodowisko i do  parku wodnego. Uczniowie obejrzeli także budzący wiele emocji  film „Cudowny chłopiec”. Humor i dobra zabawa dopisywała wszystkim uczestnikom zimowiska. Wspólne rozmowy, wyjścia, gry i zabawy integracyjno- sportowe na długo pozostaną w pamięci uczestników. Mamy nadzieję, że wszyscy dobrze się bawili i miło spędzili feryjny czas.