EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – WYNIKI

Informujemy, że zaświadczenia z egzaminu ósmoklasisty będą do odbioru w piątek 31.07 według ustalonego harmonogramu.

Natomiast loginy do wyników będą przesłane przez dziennik elektroniczny Librus.