Dzień Praw Człowieka – 10 grudnia

Już dzisiaj obchodzimy 72 rocznicę ustanowienia Dnia Praw Człowieka. Święto to powstało w rocznicę uchwalenia w 1948 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

Dokument ten powstał po doświadczeniach wojennych, aby lepiej zabezpieczyć prawa ludzi na całym świecie i stał się bazą pod inne, później uchwalone dokumenty takie jak np. Konwencja Praw Dziecka. Zgodnie z zapisami Deklaracji wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swoich praw i godności bez względu na jakiekolwiek różnice.

W ochronie systemu naszych praw i wolności uczestniczą też organizacje pozarządowe takie jak: Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Polska Akcja Humanitarna, czy UNESCO.

Wiele znanych osób i  organizacji zostało też laureatami nagrody Organizacji Narodów Zjednoczonych w dziedzinie ochrony praw człowieka m.in. Martin Luther King, Adam Łopatka, Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża.

Ale nie tylko od znanych zależy dbanie o prawa człowieka. Pamiętajmy, że nic nie jest nam dane raz na zawsze. Codziennie każdy z nas powinien się starać o to, aby jego prawa i wolności były szanowane, ale także reagować jeśli komuś dzieje się krzywda. Nie stójmy obojętnie.