Dyrekcja

mgr Hanna Wójcik – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9

mgr Anna Kołodziejak – wicedyrektor

mgr Jolanta Okołotowicz – wicedyrektor