Dyrekcja

mgr Hanna Wójcik – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9

mgr Anna Kołodziejak – wicedyrektor (klasy I-III i oddział przedszkolny)

mgr Jolanta Pużuk – wicedyrektor (klasy IV-VIII)