Dyrekcja

mgr  Dariusz Kąkol – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9

mgr Jolanta Pużuk – wicedyrektor (klasy I-III)

mgr Aneta Sołoducha – wicedyrektor (klasy IV-VIII)