Dokumenty

 

Pliki do pobrania:

Wniosek o wydanie opinii o uczniu

Oświadczenie o wyborze religii/etyki

Zwolnienie wf

Zwolnienie wf ostatnie lekcje

Procedury wydawania duplikatów legitymacji i świadectw

Lista osób przystępujących do ubezpieczenia 2020


Dokumenty szkolne

Statut szkoły – ze zmianami z dnia 16.09.2022 r.

Kalendarz na rok szkolny 2022/2023

Koncepcja pracy szkoły na lata 2014-2019

Szkolny zestaw programów nauczania i podręczników dla klas I – VIII w roku szkolnym 2022/23

Program wychowawczo-profilaktyczny na rok szkolny 2022-2023

Plan działań wychowawczo-profilaktycznych dla klas I-III w roku szkolnym 2021/2022

Plan działań wychowawczo-profilaktycznych dla klas IV-VIII w roku szkolnym 2022/2023

Regulamin wycieczek szkolnych

Procedury funkcjonowania w czasie pandemii Covid-19 2021 2022

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego 2020-2023

Zasady współpracy szkoły z instytucjami

Zarządzenia Dyrektora szkoły

Zarządzenie nr 9/2021 w sprawie dodatkowych dni wolnych w roku szkolnym 2021/22

Zarządzenie nr 13/2020 w sprawie określenia warunków korzystania ze stołówki oraz ustalenia wysokości opłat za obiady

Zarządzenie nr 14/2020 w sprawie dodatkowych dni wolnych w roku szkolnym 2020/21

Zarządzenie w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych

Przedmiotowe zasady oceniania klas I – III:

edukacja wczesnoszkolna  + załącznik (wymagania na poszczególne oceny)

religia

język angielski

Przedmiotowe zasady oceniania klas IV – VIII:

religia

język polski

języki obce

muzyka

plastyka

historia

przyroda

matematyka

informatyka

technika

wychowanie fizyczne

chemia

geografia

biologia

fizyka

wos

edb

Zasady wydawania legitymacji szkolnych, duplikatów legitymacji i świadectw

Zasady wydawania legitymacji szkolnych

Zasady wydawania duplikatów świadectw i legitymacji

Regulamin uzyskania karty rowerowej

Karta rowerowa

Arkusz zaliczeń