Dokumenty

Dokumenty szkolne

Kalendarz na rok szkolny 2017/2018

Statut Szkoły

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

Koncepcja pracy szkoły na lata 2014-2019

Szkolny zestaw programów dla oddziału przedszkolnego i klas I-VII szkoły podstawowej

Szkolny zestaw podręczników, ćwiczeń i materiałów edukacyjnych dla klas I-IIII

Zestaw podręczników dla klas IV-VII w roku szkolnym 2017/18

Zarządzenia Dyrektora szkoły

Zarządzenie nr 8/2015 w sprawie określenia warunków korzystania ze stołówki oraz ustalenia wysokości opłat za obiady

Zarządzenie w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych

Przedmiotowe zasady oceniania klas I – III:

edukacja wczesnoszkolna

religia

język angielski

Przedmiotowe zasady oceniania klas IV – VI:

religia

język polski

język angielski

muzyka

plastyka

historia

przyroda

matematyka

zajęcia komputerowe, informatyka

zajęcia techniczne

wychowanie fizyczne

Zasady wydawania legitymacji szkolnych, duplikatów legitymacji i świadectw

Zasady wydawania legitymacji szkolnych

Zasady wydawania duplikatów świadectw i legitymacji

Regulamin uzyskania karty rowerowej

Karta rowerowa