Dokumenty

 

Pliki do pobrania:

Wniosek o wydanie opinii o uczniu

Oświadczenie o wyborze religii/etyki

Zwolnienie wf

Zwolnienie wf ostatnie lekcje

Procedury wydawania duplikatów legitymacji i świadectw

 


Dokumenty szkolne

Statut szkoły – ze zmianami z dnia 16.09.2022 r.

Kalendarz na rok szkolny 2022/2023

Szkolny zestaw programów nauczania i podręczników dla klas I – VIII w roku szkolnym 2022/23

Program wychowawczo-profilaktyczny na rok szkolny 2022-2023

Plan działań wychowawczo-profilaktycznych dla klas I-III w roku szkolnym 2022/2023

Plan działań wychowawczo-profilaktycznych dla klas IV-VIII w roku szkolnym 2022/2023

Regulamin wycieczek szkolnych

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego 2020-2023

Zasady współpracy szkoły z instytucjami

Zarządzenia Dyrektora szkoły

Zarządzenie w sprawie dni wolnych w roku szkolnym 2022/23

Zarządzenie nr 13/2020 w sprawie określenia warunków korzystania ze stołówki oraz ustalenia wysokości opłat za obiady

Zarządzenie w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych

Systemy oceniania klas I – III:

edukacja wczesnoszkolna  + załącznik (wymagania na poszczególne oceny)

religia klasa 2

język angielski

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasach IV – VIII:

Religia:

klasa 4 klasa 5 klasa 6

Etyka

Język polski:

klasa 4 klasa 5 klasa 6  klasa 7  klasa 8

Język angielski:

klasa 4 klasa 5 klasa 6 klasa 7 klasa 8

Matematyka:

klasa 4 klasa 5 klasa 6 klasa 7 klasa 8

Historia:

klasa 4 klasa 5 klasa 6 klasa 7 klasa 8

Informatyka:

klasa 4 klasa 5 klasa 6 klasa 7 klasa 8

Wychowanie fizyczne:

klasa 4 klasa. 5  klasa 6 klasa 7 klasa 8

Przyroda:

klasa 4

Technika:

klasa 4 klasa 5 klasa 6

Plastyka:

klasa 4 klasa 5 klasa 6 klasa 7

Muzyka:

klasa 4 klasa 5 klasa 6 klasa 7

Biologia:

klasa 5 klasa 6 klasa 7  klasa 8

Geografia:

klasa 5 klasa 6  klasa 7  klasa 8

Chemia:

klasa 7 klasa 8

Fizyka:

klasa 7

klasa 8

Język niemiecki:

klasa 7 klasa 8

WOS:

klasa 8

EDB:

klasa 8

 

 

 

Zasady wydawania legitymacji szkolnych, duplikatów legitymacji i świadectw

Zasady wydawania legitymacji szkolnych

Zasady wydawania duplikatów świadectw i legitymacji

Regulamin uzyskania karty rowerowej

Karta rowerowa

Arkusz zaliczeń