„CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki” – moduł I

Powiększ obrazDzieci pokazują lekturniki

Do realizacji I modułu innowacji pedagogicznej „CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki” uczniowie klasy 3b wybrali książkę Romana Pisarskiego pt. „O psie, który jeździł koleją”.

Praca z lekturą rozpoczęła się od samodzielnego jej przeczytania przez każdego ucznia. Następnie uczniowie wypełnili w lekturnikach metryczkę książki, opisali wygląd zewnętrzny i cechy charakteru głównego bohatera oraz namalowali jedną z jego przygód.

Po wypełnieniu lekturników uczniowie przeszli do działania praktycznego, którym było wykonanie makiety, przedstawiającej stację kolejową w Marittimie wraz z figurkami bohaterów lektury.

Kolejnym zadaniem było zaprojektowanie i stworzenie w grupach gry planszowej, związanej tematyką z treścią lektury. Zanim uczniowie przystąpili do pracy omówiona została strategia tworzenia gier planszowych.

Na zajęciach komputerowych uczniowie mieli okazję poznać stronę internetową, która przeprowadziła ich przez tzw. Wirtualne Miasto Zawodów. Uczniowie samodzielnie odszukali w nim informacji dotyczących wykonywanego przez bohaterów książki zawodu kolejarza oraz najczęściej używanych w tym zawodzie atrybutów. Efekty swojej pracy zapisali i narysowali na kartach pracy.

Po wykonaniu ww. zadań każdy uczeń dokonał samooceny, w celu oceny znajomości treści lektury oraz poziomu wiedzy dotyczącej wykonywanego przez bohaterów zawodu kolejarza.