CHEMICZNE WIZUALIZACJE

05.12.23 wykorzystano wizualizer podczas lekcji chemii w klasie 7a poświęconej budowie atomu.

05.12.23 na zajęciach w klasie 8c wykorzystano wizualizer podczas wykonywania doświadczeń ilustrujących przebieg reakcji strąceniowych. Przyrząd ułatwił obserwację strącania osadów trudno rozpuszczalnych soli i wodorotlenków.

 

Wordpress Photo Gallery