Nabór do szkół ponadpodstawowych

System naboru do szkół ponadpodstawowych zostanie uruchomiony zgodnie z ogłoszonym przez Ministra Edukacji harmonogramem dnia 15.06.2020 r. pod adresem: 

siedlce.edu.com.pl

Uczniowie klas ósmych na stronie naboru samodzielnie zakładają konta i wypełniają formularz aplikacyjny wpisując dane osobowe i wypełniając listę preferencji.  Zobowiązani są także do wprowadzenia ocen ze swojego świadectwa i informacji o szczególnych osiągnięciach. Wyniki egzaminu ósmoklasisty będą wprowadzane z poziomu punktu naboru (szkoły ponadpodstawowej).
W razie wątpliwości lub trudności z wypełnieniem formularza aplikacyjnego można zwracać się z prośbą o pomoc do p. Marzanny Czerko.