Bezpieczne wakacje

Czytaj więcej o: Bezpieczne wakacje

Dnia 22.06.2021 dla uczniów klas 1-5 zostało zorganizowane spotkanie nt. „Bezpieczne wakacje”.

Oto zasady z jakimi zapoznano dzieci, aby bezpiecznie spędzić nadchodzący czas wolny:

1. Kąp się tylko w miejscach do tego przeznaczonych, na strzeżonych i bezpiecznych kąpieliskach.

2. Nie wchodź do wody bez opieki osoby dorosłej.

Czytaj więcej „Bezpieczne wakacje”

Akademia Bezpiecznego Puchatka

Uczniowie klas I w roku szk. 2020/2021 realizowali program edukacyjny „Akademia Bezpiecznego Puchatka” pod patronatem Komendy Głównej Policji i Kuratorium Oświaty. Głównym celem programu było wdrożenie uczniów do przestrzegania bezpieczeństwa na drodze, w szkole, w domu, w czasie zabawy oraz w Internecie.

Pierwszoklasiści uczestniczyli w zajęciach dotyczących bezpieczeństwa, realizowanych w oparciu o opracowane materiały edukacyjne na stronie internetowej. W ramach przeprowadzonych zajęć uczniowie nauczyli się jak poruszać się po drodze, przechodzić przez jezdnię, jeździć na rowerze oraz jak bezpiecznie i zdrowo bawić się w czasie wolnym od zajęć szkolnych. Zapoznali się z zasadami udzielania pierwszej pomocy, oraz numerami alarmowymi. Poznali zagadnienia dotyczące rozsądnego i bezpiecznego korzystania z Internetu.

Czytaj więcej „Akademia Bezpiecznego Puchatka”

Spotkanie z policjantami

3, 4, 10 lutego w ramach współpracy szkoły z policją, odbyło się spotkanie uczniów klas 2a, 2d, 3c, 3d oraz oddziału przedszkolnego z przedstawicielem sierż. szt. Małgorzatą Mazurek oraz st. sierż. Krzysztofem Szczygielskim z Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii.

Celem spotkania było uświadomienie dzieciom, co to jest przemoc wśród rówieśników, jakiego typu zachowania się do niej zaliczają. Bo przemoc to nie tylko agresja fizyczna. Zaliczają się do niej również takie zachowania jak: przezywanie, ośmieszanie, obraźliwe gesty, rysunki, groźby czy obrażanie się na portalach społecznościowych. Policjanci uświadomili dzieciom jakie konsekwencje prawne grożą sprawcy przemocy. Mundurowi starali się zachęcić by zgłaszać do wychowawców, nauczycieli, pedagoga szkolnego wszelkie zaobserwowane przejawy agresji, przemocy czy internetowego hejtu.

Spotkanie z policjantem klas 4

24 lutego uczniowie klas 4 brali udział w spotkaniu online z sierż. szt. Małgorzatą Mazurek z zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii na temat przeciwdziałania agresji i przemocy rówieśniczej.

Celem spotkania było podniesienie świadomości na temat zagrożeń oraz skutków jakie niosą ze sobą hejt, agresja i przemoc rówieśnicza. W dobie pandemii koronawirusa, kiedy większość kontaktów odbywa się za pośrednictwem internetu, hejt jest bardzo częstym zjawiskiem. Czwartoklasiści podczas prelekcji dowiedzieli się jakie są konsekwencje prawne, jak pomóc ofierze i gdzie szukać pomocy.

Rozwijanie kompetencji matematycznych u dzieci

Czytaj więcej o: Rozwijanie kompetencji matematycznych u dzieci

19 listopada odbyła się prelekcja dla rodziców uczniów klas 1 pt. „Rozwijanie kompetencji matematycznych u dzieci”, którą zorganizowała pedagog p. Joanna Matlakowska, a poprowadziła pedagog z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Siedlcach p. Marta Majek. Prelegentka mówiła rodzicom, że aby chronić dziecko przed niepowodzeniami szkolnym w zakresie nauki matematyki, należy już w przedszkolu kształtować pojęcia matematyczne.

Czytaj więcej „Rozwijanie kompetencji matematycznych u dzieci”

Spektakl profilaktyczny

Czytaj więcej o: Spektakl profilaktyczny

Dnia 7 grudnia Interwencja Artystyczna „Alpmim” z Krakowa przedstawiła spektakl profilaktyczny dla uczniów klas 4-5 pt. ”Mam hobby”. Program ukazywał pasje, hobby jako sposób na rozwój, szczęście i satysfakcję życiową. Aktor zamieniający się w żywą rzeźbę opowiadał o sztuce, teatrze, alpinizmie i podróżach. W programie zawarty był krótki instruktaż związany ze wspinaniem oraz prezentacja sprzętu górskiego. Wszystko opatrzone było muzyką, zdjęciami i ciekawymi filmikami. Prezentacja zachęcała do poszukiwania i rozwijania swoich pasji i zainteresowań, a co za tym idzie stanowiła pozytywną profilaktykę uzależnień poprzez nacisk na kształtowanie pozytywnych wzorców.

Czytaj więcej „Spektakl profilaktyczny”