Rozwiązywanie konfliktów rówieśniczych

Czytaj więcej o: Rozwiązywanie konfliktów rówieśniczych

W drugim półroczu w klasach 4 p. pedagog Joanna Matlakowska przeprowadziła zajęcia profilaktyczne nt. Rozwiązywanie konfliktów rówieśniczych.Celem zajęć było zrozumienie czym jest konflikt. Zapoznano też uczniów z etapami rozwiązywania konfliktów, wdrożono umiejętności konstruktywnego rozwiązywania trudnych sytuacji rówieśniczych. Przedstawiono – co utrudnia, a co ułatwia rozwiązywanie konfliktów. Uczniowie wymienili postępowanie, które  może pomóc w zaniechaniu trudnych sytuacji. Zgodnie stwierdzili, że jest to: słuchanie drugiej osoby, przyznanie się do winy, gotowość do porozumienia, rozmowa i zrozumienie uczuć drugiej osoby.Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Spotkanie z policjantem

Czytaj więcej o: Spotkanie z policjantem

21 listopada w kl. 4b i 4c odbyło się spotkanie prewencyjne z przedstawicielem policji nt. SKUTKI ZACHOWAŃ AGRESYWNYCH WOBEC INNYCH oraz ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z ZAŻYWANIEM SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH. Uczniowie zostali uświadomieni co to dokładnie jest agresja i jakiego typu zachowania zalicza się do niej. Poinformowano również o odpowiedzialności prawnej nieletnich wobec rówieśników i pracowników szkoły. Została też zwrócona uwaga na szkodliwość picia przez dzieci napojów energetycznych oraz palenia papierosów i E-papierosów.

 

Czytaj więcej „Spotkanie z policjantem”

Zajęcia integracyjne w klasach pierwszych

We wrześniu w klasach pierwszych pedagog Joanna Matlakowska przeprowadziła zajęcia integracyjne. Każda z klas miała okazję wziąć udział w zajęciach, których celem było lepsze poznanie kolegów i koleżanek. Spotkanie obfitowało w interesujące ćwiczenia. Zabawy pozwoliły uczniom lepiej poznać swoje zalety i mocne strony.

Czytaj więcej „Zajęcia integracyjne w klasach pierwszych”

Bezpieczne wakacje

Czytaj więcej o: Bezpieczne wakacje

Dnia 22.06.2021 dla uczniów klas 1-5 zostało zorganizowane spotkanie nt. „Bezpieczne wakacje”.

Oto zasady z jakimi zapoznano dzieci, aby bezpiecznie spędzić nadchodzący czas wolny:

1. Kąp się tylko w miejscach do tego przeznaczonych, na strzeżonych i bezpiecznych kąpieliskach.

2. Nie wchodź do wody bez opieki osoby dorosłej.

Czytaj więcej „Bezpieczne wakacje”

Akademia Bezpiecznego Puchatka

Uczniowie klas I w roku szk. 2020/2021 realizowali program edukacyjny „Akademia Bezpiecznego Puchatka” pod patronatem Komendy Głównej Policji i Kuratorium Oświaty. Głównym celem programu było wdrożenie uczniów do przestrzegania bezpieczeństwa na drodze, w szkole, w domu, w czasie zabawy oraz w Internecie.

Pierwszoklasiści uczestniczyli w zajęciach dotyczących bezpieczeństwa, realizowanych w oparciu o opracowane materiały edukacyjne na stronie internetowej. W ramach przeprowadzonych zajęć uczniowie nauczyli się jak poruszać się po drodze, przechodzić przez jezdnię, jeździć na rowerze oraz jak bezpiecznie i zdrowo bawić się w czasie wolnym od zajęć szkolnych. Zapoznali się z zasadami udzielania pierwszej pomocy, oraz numerami alarmowymi. Poznali zagadnienia dotyczące rozsądnego i bezpiecznego korzystania z Internetu.

Czytaj więcej „Akademia Bezpiecznego Puchatka”

Spotkanie z policjantami

3, 4, 10 lutego w ramach współpracy szkoły z policją, odbyło się spotkanie uczniów klas 2a, 2d, 3c, 3d oraz oddziału przedszkolnego z przedstawicielem sierż. szt. Małgorzatą Mazurek oraz st. sierż. Krzysztofem Szczygielskim z Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii.

Celem spotkania było uświadomienie dzieciom, co to jest przemoc wśród rówieśników, jakiego typu zachowania się do niej zaliczają. Bo przemoc to nie tylko agresja fizyczna. Zaliczają się do niej również takie zachowania jak: przezywanie, ośmieszanie, obraźliwe gesty, rysunki, groźby czy obrażanie się na portalach społecznościowych. Policjanci uświadomili dzieciom jakie konsekwencje prawne grożą sprawcy przemocy. Mundurowi starali się zachęcić by zgłaszać do wychowawców, nauczycieli, pedagoga szkolnego wszelkie zaobserwowane przejawy agresji, przemocy czy internetowego hejtu.

Spotkanie z policjantem klas 4

24 lutego uczniowie klas 4 brali udział w spotkaniu online z sierż. szt. Małgorzatą Mazurek z zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii na temat przeciwdziałania agresji i przemocy rówieśniczej.

Celem spotkania było podniesienie świadomości na temat zagrożeń oraz skutków jakie niosą ze sobą hejt, agresja i przemoc rówieśnicza. W dobie pandemii koronawirusa, kiedy większość kontaktów odbywa się za pośrednictwem internetu, hejt jest bardzo częstym zjawiskiem. Czwartoklasiści podczas prelekcji dowiedzieli się jakie są konsekwencje prawne, jak pomóc ofierze i gdzie szukać pomocy.