Rekrutacja do klas I na rok szkolny 2023/24

Szanowni Państwo, informujemy, że rekrutacja do szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024 rozpocznie się 8 maja 2023 roku.

Zapraszamy na dzień otwarty – 8.05 (poniedziałek) o godzinie 16.30.

 

Harmonogram rekrutacji

Zarządzenie rekrutacja – 2023 szkoły podstawowe

Uchwała RMS 2019 obwody szkolne

Granice obwodu Szkoły Podstawowej nr 9

 

Przypominamy, iż rekrutacja do klasy pierwszej szkoły podstawowej odbywa się elektronicznie.

ADRES STRONY NABORU DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH DLA RODZICÓW:
www.siedlce.podstawowe.vnabor.pl

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/siedlce

Przed wypełnieniem wniosku proszę zapoznać się z zasadami naboru i ofertą szkół podstawowych.

 

Dla uczniów z obwodu szkoły:

  • Wniosek należy wypełnić w wersji elektronicznej, wydrukować, podpisać i złożyć w szkole obwodowej.

Dla kandydatów SPOZA OBWODU:

  • Wniosek należy wypełnić w wersji elektronicznej, wydrukować, podpisać i złożyć wraz z oświadczeniami w jednostce pierwszego wyboru.

Szczegółowe informacje na stronie szkoły lub w sekretariacie tel. 25 794-35-31

Rekrutacja do klas pierwszych – dzień otwarty

Rodziców i opiekunów zainteresowanych rekrutacją dzieci do klas pierwszych w naszej szkole na rok 2022/2023 zapraszamy na dzień otwarty – 6 maja (piątek) godz. 17.00. Zasady rekrutacji i obowiązujące terminy znajdują się w poniższym linku. W przypadku pytań – tel 257943531.

Zarządzenie i harmonogram rekrutacji do szkół podstawowych 2022

 

Zasady przyjmowania dzieci do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach na rok szkolny 2022/2023

Do klasy I w szkole podstawowej przyjmowane są:

dzieci 7 – letnie (rocznik 2015), objęte obowiązkiem szkolnym;

dzieci 6 – letnie (rocznik 2016) zgodnie z wolą rodziców, jeśli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Zasady rekrutacji:

Czytaj więcej „Rekrutacja do klas pierwszych – dzień otwarty”

Rekrutacja do klas I – listy przyjętych i zakwalifikowanych

Obwodowi przyjęci w obwodzie

Zakwalifikowani i niezakwalifikowani

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do jednostki pierwszego wyboru w terminie do 2 czerwca 2021r.

Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w jednostce.

Wzór wniosku potwierdzenia woli przyjęcia do szkoły jest dostępny w zakładce „Pliki do pobrania” na stronie naboru do szkół podstawowych. Rodzice dzieci biorących udział w rekrutacji obwodowej nie składają potwierdzenia woli.

Rekrutacja do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok 2021/2022

Postępowanie rekrutacyjne do szkół podstawowych rozpocznie się 5 maja 2021 r.

 

Zarządzenie nr 19/2021 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 29 stycznia 2021 r. określające harmonogram postępowania rekrutacyjnego

 

Strona dla rodziców zostanie otwarta z pierwszym dniem postępowania rekrutacyjnego. Przed wypełnieniem wniosku proszę zapoznać się z zasadami naboru i ofertą szkół podstawowych.

ADRES STRONY NABORU DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH DLA RODZICÓW:
www.siedlce.podstawowe.vnabor.pl

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/siedlce

 

Wniosek należy wypełnić w wersji elektronicznej, wydrukować, podpisać i złożyć wraz z oświadczeniami w jednostce pierwszego wyboru.

Szczegółowe informacje na stronie szkoły lub w sekretariacie