„Dobre maniery od szkoły do opery”

Czytaj więcej o: „Dobre maniery od szkoły do opery”
1 października klasa 6c rozpoczęła realizację innowacji pedagogicznej pt. „Dobre maniery od szkoły do opery.” autorstwa pani Anny Sachanowicz i pani Małgorzaty Turkowskiej. Uczniowie poznają zasady kulturalnego zachowania, oraz będą kształtowali umiejętność prawidłowego radzenia sobie w różnych sytuacjach i miejscach. Zdobytą wiedzą będą dzielili się ze społecznością szkolną m. in. poprzez prezentowanie krótkich podsumowań w formie graficznej na stronie szkoły.
Na zdjęciu efekty pierwszych minizajęć dotyczących filozofii savoir vivre.

World of English – Świat Języka Angielskiego – sprawozdanie

Czytaj więcej o: World of English – Świat Języka Angielskiego – sprawozdanie

SPRAWOZDANIE Z INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ W NAUCZANIU JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 3A SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W SIEDLCACH: WORLD OF ENGLISH – ŚWIAT JĘZYKA ANGIELSKIEGO

W roku szkolnym 2020/2021 na lekcjach języka angielskiego w klasie III A realizowana była innowacja World of English – Świat Języka Angielskiego. Spotkała się ona z pozytywnym odbiorem uczniów, którzy chętnie uczestniczyli w zajęciach pogłębiając swoją wiedzę.

Czytaj więcej „World of English – Świat Języka Angielskiego – sprawozdanie”

CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki

Czytaj więcej o: CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki

Klasa 2 b ukończyła w lutym realizację II modułu innowacji pedagogicznej „CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”. Na fascynujące przygody do zimowej krainy zabrała nas książka Aliny i Czesława Centkiewiczów pt. „Zaczarowana zagroda”.

Realizując wybrane zadania, wykonaliśmy wiele ciekawych i pięknych prac.  Ale przede wszystkim zdobyliśmy bardzo obszerną wiedzę dotyczącą najmroźniejszej części Ziemi, czyli Antarktydy. Wiemy już, gdzie jest ona położona na mapie świata oraz że na tym kontynencie nie mieszka na stałe żaden człowiek. Dokładnie poznaliśmy nazwy gatunków zwierząt, które przystosowały się i żyją w tej lodowej krainie.

Czytaj więcej „CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”

Projekt „Matematyka, gwiazdka i Mikołaj”

Projekt przeprowadzono w klasie 4a pod kierunkiem nauczyciela matematyki Jolanty Pużuk. Celem projektu było kształtowanie umiejętności działań pisemnych, aktywizowanie uczniów do pracy podczas zdalnego nauczania oraz wprowadzenie ich w świąteczny nastrój.

Zadaniem każdej grupy było:

– rozwiązanie i zaprezentowanie zadań w ciekawej szacie graficznej

– ułożenie krzyżówki świątecznej

– ciekawostki świąteczne

– małe kodowanie

– wnioski

Czytaj więcej „Projekt „Matematyka, gwiazdka i Mikołaj””

CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki – podsumowanie projektu

Czytaj więcej o: CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki – podsumowanie projektu

W miniony piątek 9 października klasa 2b ukończyła realizację trzeciego  modułu innowacji pedagogicznej „CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”. Był to ostatni moduł projektu,  którego realizacja rozpoczęła się w październiku 2019 roku i z racji pandemii została przerwana. Tym bardziej cieszymy się, że udało nam się ukończyć rozpoczęte wyzwanie.

Czytaj więcej „CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki – podsumowanie projektu”

World of English – Świat Języka Angielskiego

Nauka języka obcego to nie tylko poznanie słownictwa oraz struktur gramatycznych ale również zapoznanie się z kulturą, historią i obyczajami krajów posługujących się tym językiem. Bez ich znajomości owszem nauczymy się języka angielskiego ale nigdy w pełni go nie zrozumiemy. Dlatego też już w klasie trzeciej postanowiłam wprowadzić innowację, która ma na celu zaznajomienie uczniów z powyższymi zagadnieniami.

Karolina Czarnocka

Opis innowacji

„Klub Odkrywców Matematyki – Moje Kluczowe Kompetencje”

Innowacja „ Klub Odkrywców Matematyki  – Moje Kluczowe Kompetencje” jest odpowiedzią na aktualne kierunki polityki oświatowej, a także wyjście naprzeciw wymogom edukacyjnym, zawartym w aktualnej podstawie programowej dla drugiego etapu edukacyjnego. Przyczyną opracowania i wprowadzenia innowacji jest chęć podniesienia poziomu edukacji matematycznej, kształcenia umiejętności kluczowych i rozwijanie samodzielności u uczniów. Na podstawie wieloletnich obserwacji oraz przeprowadzanych diagnoz zauważa się, że uczniom w nauce matematyki brakuje działań empirycznych, opartych na doświadczeniu i obserwacji. Dlatego też jedną z przyczyn opracowania innowacji z tego przedmiotu była potrzeba aktywizacji uczniów w procesie nauki matematyki.

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

„Zakodowane zdrowie”

Innowacja „Zakodowane zdrowie” jest odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci, wymogi edukacyjne zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz zmieniający się w bardzo szybkim tempie świat.

Stworzenie powyższej innowacji inspirowane jest metodą „Kodowanie na dywanie”.

Głównym celem wprowadzanej innowacji jest rozwijanie u wychowanków uniwersalnych kompetencji, takich jak: logiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, czy umiejętność pracy zespołowej w sposób najbardziej przyjazny dzieciom: w zabawie, w ruchu, poprzez doświadczanie i eksperymentowanie. Podczas realizacji innowacji nauka kodowania będzie płynnie łączyła się z profilaktyką prozdrowotną.

Innowacja pedagogiczna – Zakodowane zdrowie

„CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki” – edycja II

Innowacja opiera się na zmianie sposobu omawiania czytanych lektur szkolnych, na zaangażowaniu uczniów w aktywne działania oraz na upowszechnianiu czytelnictwa wśród dzieci poprzez atrakcyjne formy pracy z tekstem. Ponadto innowacyjna formuła edycji II projektu polega na wzmacnianiu więzi ze środowiskiem przyrodniczym, rozwijaniu poczucia troski i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie. Poprzez czytanie lektur, uczniowie zostaną wprowadzeni w problematykę dotyczącą zmian klimatycznych, postaw ekologicznych oraz szeroko pojętej ochrony środowiska.

Opis II edycji Innowacji Pedagogicznej CZYTAM Z KLASĄ

„CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”

Czytaj więcej o: „CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”

W dobie dzisiejszych czasów, gdzie prym wiodą gry komputerowe i smartfony, bardzo ciężko jest zachęcić dzieci do czytania książek, a tym bardziej lektur. Założeniem innowacji jest zminimalizowanie tego problemu i zainspirowanie dzieci do czytania, a także upowszechniania czytelnictwa wśród uczniów klas I-III.

Opis innowacji