I Ty możesz zostać poetą!

Czytaj więcej o: I Ty możesz zostać poetą!

Kolejne zadanie w ramach Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Polak ma essę!” wykonane! Uczniowie klasy 5b udowodnili, że poezją można się bawić. Stworzyć nowy wiersz i umieć go zinterpretować… to wielka sztuka! Chyba nam się udało? Ogromne wyrazy uznania dla Młodych Twórców!

Czytaj więcej „I Ty możesz zostać poetą!”

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Polak ma essę!”

Plakat programu Polak ma essę!
W roku szkolnym 2023/2024 będzie realizowany Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Polak ma essę!, którego głównym założeniem jest utrwalenie zdobytej wiedzy oraz nabywanie nowych umiejętności poprzez zabawę i integrację uczniów, tworzenie przez nauczycieli warunków do twórczej aktywności dzieci w procesie zabawy, pomoc w rozwijaniu naturalnej kreatywności dzieci a także nauki poprzez zabawę, dodatkowo doskonalenie umiejętności swobodnej wypowiedzi, w tym naturalnego wyrażania odczuć.
Program realizują –  p. H. Miszczak i p. E. Kozłowska

Słówko tygodnia

Informacja - Nasza szkoła bierze udział w projekccie Słówko tygodnia
Innowacja „Słówko tygodnia”, która będzie realizowana w naszej szkole, jest odpowiedzią na coraz częściej pojawiające się trudności związane z rozumieniem wypowiedzi czytanych i pisanych. Celem programu jest wzbogacanie słownictwa uczniów, zachęcanie i motywowanie uczniów do uczenia się zagadnień z zakresu języka polskiego.
Program realizuje – p. E. Kozłowska

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny SIECIAKI.PL

Czytaj więcej o: Ogólnopolski Projekt Edukacyjny SIECIAKI.PL

Dobiegła końca realizacja projektu Sieciaki.pl realizowanego w czasie zajęć świetlicowych przez p. Agnieszkę Śledź z uczniami klasy 1c.

Projekt trwał od 14.04.2023r. do 02.06.2023r. i składał się z sześciu spotkań, w czasie których dzieci, biorąc aktywny udział, nauczyły się pięciu ważnych sieciakowych zasad bezpiecznego korzystania z sieci.

Podsumowanie – opis projektu

Czytaj więcej „Ogólnopolski Projekt Edukacyjny SIECIAKI.PL”

Innowacja: World of English – Świat Języka Angielskiego 3

Czytaj więcej o: Innowacja: World of English – Świat Języka Angielskiego 3

W roku szkolnym 2022/2023 uczniowie klas 3 wzięli udział w innowacji: World of English – Świat Języka Angielskiego 3.
Podczas zajęć rozwijających zainteresowania dzieci poznawały różne fakty na temat krajów anglojęzycznych.
Na koniec uczniowie w grupach wykonali plakaty na temat wybranego kraju.

Autor: Karolina Czarnocka

Czytaj więcej „Innowacja: World of English – Świat Języka Angielskiego 3”

Ogólnopolski Program „Uczymy Dzieci Programować”

Czytaj więcej o: Ogólnopolski Program „Uczymy Dzieci Programować”

Ogólnopolski Program „Uczymy Dzieci Programować” to projekt realizowany w naszej szkole w ramach zajęć rozwijających zainteresowania ucznia. Założeniem programu jest świadome, merytoryczne i metodyczne wprowadzanie elementów kodowania do zajęć dydaktycznych już na etapie edukacji wczesnoszkolnej, a jego główny cel to rozwijanie logicznego algorytmicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, kształtowanie umiejętności pracy w zespołach, szukania kompromisów, optymalnych rozwiązań oraz wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro.

Czytaj więcej „Ogólnopolski Program „Uczymy Dzieci Programować””

SAVIOR VOIVRE

W ramach innowacji klasa 6c poznawała zasady zachowania się przy stole. Zasady, które zapamiętali znajdują się w załączniku:

Przy stole – zasady

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE z innowacji pedagogicznej „CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”

Innowacja pedagogiczna „CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki” autorstwa pani Honoraty Szaneckiej realizowana była w ramach III edycji Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego wspierającego rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III.

Tegoroczna edycja pod nazwą „Poznajemy zawody” polegała na skorelowaniu czytania określonej lektury ze zgłębianiem wiedzy na temat cech i kompetencji zawodowych bohaterów w niej występujących, co ściśle wiąże się z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022.

Czytaj więcej „SPRAWOZDANIE KOŃCOWE z innowacji pedagogicznej „CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki””