Akcja strajkowa

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie.

Akcja strajkowa nadal trwa, przyjmuje formę rotacyjną. Informuję, że od 25.04.2019 r. (czwartek) wznawiamy zgodnie z planem zajęć i planem zastępstw, zajęcia dydaktyczne dla wszystkich uczniów. Świetlica szkolna czynna według stałych godzin 7.00 – 17.00. Wydawane będą również obiady dla uczniów z nich korzystających.

Hanna Wójcik – dyrektor Szkoły

„WSPÓLNE KROKI W CYBERŚWIECIE”

Czytaj więcej o: „WSPÓLNE KROKI W CYBERŚWIECIE”

W roku szkolnym 2018/2019 klasa 3 b uczestniczy w programie profilaktycznym „Wspólne kroki w CYBERŚWIECIE”. Projekt przeznaczony jest do realizacji w trzecich klasach szkoły podstawowej. Wiodącą strategią profilaktyczną, na której opiera się program, jest kształtowanie umiejętności życiowych dzieci. Należy do niej również, przewidziana w programie, praca z rodzicami i budowanie więzi ze szkołą.

Czytaj więcej „„WSPÓLNE KROKI W CYBERŚWIECIE””

Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020

Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020 rozpocznie się 6 maja 2019 r.

Rekrutacja prowadzona będzie przez system elektroniczny pod adresem www.siedlce.podstawowe.vnabor.pl

Terminy:
od 6.05.2019 r. od godz.800 do 17.05.2019 r. do godz. 1500 rejestracja kandydatów
od 27.05.2019 r. od godz. 800 do 5.06.2019 r. do godz. 1500 publikacja list zakwalifikowanych i potwierdzanie woli przyjęcia
7.06.2019 r. godz.800 publikacja list przyjętych.

 

W dniu 25 kwietnia 2019 r. o godz. 17.00 w ramach Dnia Otwartego odbędzie się spotkanie informacyjne dla rodziców/opiekunów i kandydatów do klas pierwszych.

Harmonogram rekrutacji

Nabór do I klasy sportowej

Plakat

Warunkiem przyjęcia dziecka do klasy sportowej jest:

  1. posiadanie zaświadczenia lekarskiego o możliwości uprawiania sportu wystawione przez lekarza (lekarz rodzinny również wystawia takie zaświadczenie)
  2. udział dziecka w prostych testach sprawnościowych (testy odbędą się 9 maja o godz 18.00 na sali gimnastycznej nr 2)

9 kwietnia – kolejny dzień akcji strajkowej

Dzień 9 kwietnia jest kolejnym dniem akcji strajkowej w naszej szkole. Informuję, że szkoła w tym dniu poprzez organizację zajęć opiekuńczo – wychowawczych zapewni opiekę wszystkim uczniom, którym nie mogą zapewnić rodzice. W tym dniu dzieciom przebywającym w szkole zapewniamy gorący posiłek – zupę.

Jednocześnie przypominam, że w dniach 10, 11, 12, 15, 16 i 17 kwietnia odbywają się egzaminy i są to dni wolne od zajęć dydaktycznych dla pozostałych uczniów.

Proszę na bieżąco odczytywać informacje publikowane w dzienniku elektronicznym oraz na szkolnej stronie internetowej www.sp9.siedlce.pl.

 

Hanna Wójcik – dyrektor szkoły

Strajk

Szanowni Państwo Rodzice Uczniów.

Na dzień 08-04-2019 (poniedziałek) organizacje związkowe zapowiedziały strajk. Z uwagi na to, że poprzez referendum udział w strajku zapowiedziała znaczna część kadry pedagogicznej, nie będzie możliwości zorganizowania w tym dniu planowych zajęć lekcyjnych. Szkoła w tym dniu poprzez organizację zajęć opiekuńczo – wychowawczych zapewni opiekę wszystkim uczniom, którym opieki nie będą mogli zapewnić rodzice. Świetlica szkolna w tym dniu będzie pracować w godzinach od 700 do 1700. Z uwagi na trudną do przewidzenia ilość uczniów, którzy w tym dniu przyjdą do szkoły, nie będzie czynna stołówka szkolna. Koszt obiadu zostanie rozliczony w kolejnym miesiącu.

W przypadku zawarcia porozumienia pomiędzy stroną związkową i rządową strajk może być odwołany. Proszę na bieżąco odczytywać informacje publikowane w dzienniku elektronicznym oraz na szkolnej stronie internetowej www.sp9.siedlce.pl

Hanna Wójcik – dyrektor szkoły

Pismo Prezydenta Miasta Siedlce-strajk

list do rodzicow Mazowieckie Kuratorium Oswiaty-strajk

Sukcesy naszych uczniów i rodziców w IX Dyktandzie Siedleckim

Już po raz dziewiąty uczniowie i rodzice ze wszystkich siedleckich szkół zmagali się z zawiłościami polskiej ortografii i interpunkcji. Cykliczna impreza, której pomysłodawcą jest Szkoła Podstawowa nr 4 w Siedlcach odbyła się, jak zwykle, 1 kwietnia.

Tegoroczne dyktano we wszystkich grupach wiekowych związane było tematycznie z internetowymi zagrożeniami. Właśnie dlatego pojawiły się w nim również wyrazy i wyrażenia anglojęzyczne takie, jak: Facebook, Instagram, Twitter, You Tube. Dyktanda „najeżone“ hejtem, cyberbullyingiem czy hipochondrią nie należały do najłatwiejszych, jednak uczestnicy poradzili sobie z tekstem doskonale.

Czytaj więcej „Sukcesy naszych uczniów i rodziców w IX Dyktandzie Siedleckim”

Piknik naukowy

Czytaj więcej o: Piknik naukowy

28 marca odbył się w naszej szkole piknik naukowy „Zdrowo i naukowo”, w którym uczestniczyli uczniowie klas VI i VII. Organizatorami pikniku byli nauczyciele przedmiotów przyrodniczych, matematyki, wychowania fizycznego oraz uczniowie klasy 3 d gimnazjum.

Celem projektu było upowszechnianie wiedzy przyrodniczej i matematycznej oraz promowanie aktywnego, zdrowego i bezpiecznego stylu życia.

Piknik dawał możliwość lepszego zrozumienia nauki i poznania jej jako ciekawej i pasjonującej dziedziny życia. Ponadto miał zachęcić uczestników do podjęcia aktywności w zakresie rozwijania swoich zainteresowań.

W ramach projektu realizowane były następujące zajęcia:

Czytaj więcej „Piknik naukowy”

„Miasteczko” – gra planszowa o Siedlcach

Czytaj więcej o: „Miasteczko” – gra planszowa o Siedlcach

Dnia 2 kwietnia br. uczniowie klasy 5 C wzięli czynny udział w nietypowej lekcji historii, której podstawę stanowiła gra planszowa „Miasteczko”.

To pierwsza gra o Siedlcach ukazująca nasze miasto w czasach XX-lecia międzywojennego. Gra składa się z ponad 100 kart, na których znajdują się rysunki powstałe w wyniku konsultacji z historykami oraz na postawie materiałów źródłowych: zdjęć, rysunków, obrazów olejnych. Założeniem autorów gry było jak najwierniejsze przedstawienie budynków pod względem historycznym, z zachowaniem walorów artystycznych. Przedstawione na kartach obiekty są ogólnie znane takie jak Katedra czy ratusz Jacek, ale występują też mniej popularne np. siedziby sklepów, zakładów rzemieślniczych czy usługowych.

Czytaj więcej „„Miasteczko” – gra planszowa o Siedlcach”

Światowy Dzień Autyzmu

Czytaj więcej o: Światowy Dzień Autyzmu

2 kwietnia 2019 r. obchodzono Światowy Dzień Autyzmu. Święto ma zwiększyć wiedzę społeczeństwa odnośnie dzieci, młodzieży oraz dorosłych dotkniętych autyzmem . W naszej szkole odbył się apel, w czasie którego uczniowie obejrzeli film pt.”Dzieją się niezwykłe rzeczy” oraz scenki przedstawiające trudności, z którymi zmierzają się osoby dotknięte tym zaburzeniem.

Czytaj więcej „Światowy Dzień Autyzmu”