Badania kandydatów do szkół ponadpodstawowych

Wykaz podmiotów, z którymi zawarto umowę na bezpłatne wykonywanie badań kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych i uczestników studiów doktoranckich z terenu województwa mazowieckiego znajduje się w załączniku.

Wykaz podmiotów