Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020

Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020 rozpocznie się 6 maja 2019 r.

Rekrutacja prowadzona będzie przez system elektroniczny pod adresem www.siedlce.podstawowe.vnabor.pl

Terminy:
od 6.05.2019 r. od godz.800 do 17.05.2019 r. do godz. 1500 rejestracja kandydatów
od 27.05.2019 r. od godz. 800 do 5.06.2019 r. do godz. 1500 publikacja list zakwalifikowanych i potwierdzanie woli przyjęcia
7.06.2019 r. godz.800 publikacja list przyjętych.

 

W dniu 25 kwietnia 2019 r. o godz. 17.00 w ramach Dnia Otwartego odbędzie się spotkanie informacyjne dla rodziców/opiekunów i kandydatów do klas pierwszych.

Harmonogram rekrutacji

9 kwietnia – kolejny dzień akcji strajkowej

Dzień 9 kwietnia jest kolejnym dniem akcji strajkowej w naszej szkole. Informuję, że szkoła w tym dniu poprzez organizację zajęć opiekuńczo – wychowawczych zapewni opiekę wszystkim uczniom, którym nie mogą zapewnić rodzice. W tym dniu dzieciom przebywającym w szkole zapewniamy gorący posiłek – zupę.

Jednocześnie przypominam, że w dniach 10, 11, 12, 15, 16 i 17 kwietnia odbywają się egzaminy i są to dni wolne od zajęć dydaktycznych dla pozostałych uczniów.

Proszę na bieżąco odczytywać informacje publikowane w dzienniku elektronicznym oraz na szkolnej stronie internetowej www.sp9.siedlce.pl.

 

Hanna Wójcik – dyrektor szkoły