Akademia Sztuk Walki – zajęcia wakacyjne

Stowarzyszenie Gladiator zaprasza dzieci i młodzież do udziału w zajęciach wakacyjnych na terenie miasta.
W ramach Akademii Sztuk Walki będą organizowane bezpłatne zajęcia dla dzieci.