Akademia Bezpiecznego Puchatka

Powiększ obraz

Dnia 25 października 2017 r. p. pedagog Joanna Matlakowska zorganizowała spotkanie dla uczniów klas pierwszych na temat programu edukacyjnego o charakterze społecznym „Akademia Bezpiecznego Puchatka”. Przedstawiła ona dzieciom zasady programu.

Natomiast nauczyciele klas mają realizować zagadnienia poprzez przeprowadzenie zajęć związanych z bezpieczeństwem oraz przydatną dla dzieci tematyką efektywnego zapamiętywania, treningu koncentracji, nauki selekcji informacji i rozwijania kreatywności, na podstawie otrzymanych materiałów edukacyjnych. Po ich przeprowadzeniu nauczyciele przekażą uczniom dostarczone materiały (książeczki).