Rekrutacja do klas I – listy przyjętych i zakwalifikowanych

Obwodowi przyjęci w obwodzie

Zakwalifikowani i niezakwalifikowani

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do jednostki pierwszego wyboru w terminie do 2 czerwca 2021r.

Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w jednostce.

Wzór wniosku potwierdzenia woli przyjęcia do szkoły jest dostępny w zakładce „Pliki do pobrania” na stronie naboru do szkół podstawowych. Rodzice dzieci biorących udział w rekrutacji obwodowej nie składają potwierdzenia woli.