Akademia Bezpiecznego Puchatka

Uczniowie klas I w roku szk. 2020/2021 realizowali program edukacyjny „Akademia Bezpiecznego Puchatka” pod patronatem Komendy Głównej Policji i Kuratorium Oświaty. Głównym celem programu było wdrożenie uczniów do przestrzegania bezpieczeństwa na drodze, w szkole, w domu, w czasie zabawy oraz w Internecie.

Pierwszoklasiści uczestniczyli w zajęciach dotyczących bezpieczeństwa, realizowanych w oparciu o opracowane materiały edukacyjne na stronie internetowej. W ramach przeprowadzonych zajęć uczniowie nauczyli się jak poruszać się po drodze, przechodzić przez jezdnię, jeździć na rowerze oraz jak bezpiecznie i zdrowo bawić się w czasie wolnym od zajęć szkolnych. Zapoznali się z zasadami udzielania pierwszej pomocy, oraz numerami alarmowymi. Poznali zagadnienia dotyczące rozsądnego i bezpiecznego korzystania z Internetu.

Po realizacji zajęć i wypełnieniu Testu Bezpieczeństwa oraz ankiety podsumowującej uczniowie otrzymali dyplomy, a szkoła Certyfikat potwierdzający udział szkoły w XII -tej edycji programu edukacyjnego „Akademia Bezpiecznego Puchatka”.

Koordynator programu-pedagog Joanna Matlakowska

Nauczyciele klas I

p. Anna Gańko

p. Ewa Strzałek

p. Joanna Wierzbicka

p. Małgorzata Klimiuk

Certyfikat dla szkoły