Podręczniki dla klas 4 i 7

Uczniowie klas 7 odbierają podręczniki 1 września 2023r według harmonogramu w sali 0 III seg.
7A – godz. 9.00
7B – godz. 9.30
7C – godz. 10.00
7D – godz. 10.30

Uczniowie klas 4 odbierają podręczniki 4 września 2023r
w sali 0 III seg. według harmonogramu:
4A – godz. 9.30
4B – godz. 9.45
4C – godz. 10.00
4D – godz. 10.15
Każdy uczeń przynosi torbę – reklamówkę na książki.

Opłaty za obiady – wrzesień 2023


Wpłat za obiady za  WRZESIEŃ  – 19 dni x 5,50 zł = 104,50 zł prosimy dokonywać przelewem na konto:

Szkoła Podstawowa nr 9,

Graniczna 1

08-110 Siedlce

Nr konta: 12 1050 1953 1000 0023 5336 0411 w ING Bank Śląski

wpłat przelewem dokonujemy w dniach:

od 25.08.2023 r.  do 04.09.2023 r.
(wpłaty dokonane po tym terminie będą zwracane na konto wpłacającego)

W tytule wpłaty wpisujemy: imię i nazwisko dziecka, klasa xx opłata za obiady
za miesiąc xxx , rok  xxxx.  Kwota za obiady w miesiącu xxxx: ilość dni x  5
,50 zł:

Jeżeli Rodzice przewidują, że w miesiącu np.  wrześniu dziecko w danym dniu nie przyjdzie do szkoły, mogą odliczyć ten dzień, ale konieczne jest wpisanie w tytule należności: Wpłata na obiady za miesiąc wrzesień bez dnia np. 7,8.

Wpłaty bez podania nazwiska dziecka i klasy będą zwracane na konto z którego wpłynęły.

Przypominamy, że w stołówce obowiązuje elektroniczna karta obiadowa, którą trzeba wyrobić i odebrać u intendenta po dokonaniu opłaty na konto rady rodziców (nr. konta na stronie szkoły) w kwocie 10 zł. Osoby, które nie zgłosiły dziecka do wyrobienia karty nie mogą wykupić obiadu na dany miesiąc.


UWAGA! Prosimy o dokonywanie wpłat w pierwszym podanym terminie, gdyż czas potrzebny na przepływ gotówki pomiędzy bankami uniemożliwia planowanie odpowiedniej ilości obiadów na pierwsze dni miesiąca.

INTENDENT przyjmuje w godz. 7:00-14:00

W przypadku trudności z połączeniem z Intendentem (w związku z jego innymi zajęciami np. przyjęciem towaru do magazynu) prosimy o wyrozumiałość i o ponowny telefon.

W przypadku nieobecności dziecka na obiedzie odpis obiadów jest możliwy tylko po zgłoszeniu tej informacji do intendenta

najpóźniej w dniu obiadowym do godz. 8.00.

Tel do intendenta: 25 794 35 37

Prosimy o odpowiednio wczesne dokonywanie opłat.

 Wpłaty które wpłyną po dniu 4 września 2023 będą zwracane na konto wpłacającego.