2023 rokiem Powstania Styczniowego na Mazowszu

W tym roku mija 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego – narodowowyzwoleńczego zrywu skierowanego przeciwko rosyjskiemu zaborcy. Na Powstanie złożyło się ponad 1200 bitew i potyczek, w których – według dostępnych szacunków  – wzięło udział ponad 200 tysięcy osób. Bohaterska postawa walczących do końca oddziałów powstańczych w ogromnym stopniu wpłynęła na dążenia niepodległościowe następnych pokoleń.

W naszej szkole pamiętamy o tym ważnym wydarzeniu. Została przygotowana okolicznościowa wystawa Powstanie styczniowe w malarstwie Artura Grottgera. Uczniowie wezmą udział w konkursie wiedzy o powstaniu styczniowym oraz konkursie literackim Dzień z życia Powstańca.

Wystawa o Powstaniu Styczniowym