Podsumowanie roku sportowego 2019/2020

Czytaj więcej o: Podsumowanie roku sportowego 2019/2020

W dniu 23 września 2020 r. w CKiS w Siedlcach odbyła się inauguracja roku sportowego 20/21 oraz podsumowanie roku sportowego 2019/2020. W uroczystości wzięła udział Pani Dyrektor Hanna Wójcik oraz Pan Dariusz Kąkol, którzy odebrali puchar za zajęcie I miejsca we współzawodnictwie sportowym w kategorii szkół podstawowych.

„Klub Odkrywców Matematyki – Moje Kluczowe Kompetencje”

Innowacja „ Klub Odkrywców Matematyki  – Moje Kluczowe Kompetencje” jest odpowiedzią na aktualne kierunki polityki oświatowej, a także wyjście naprzeciw wymogom edukacyjnym, zawartym w aktualnej podstawie programowej dla drugiego etapu edukacyjnego. Przyczyną opracowania i wprowadzenia innowacji jest chęć podniesienia poziomu edukacji matematycznej, kształcenia umiejętności kluczowych i rozwijanie samodzielności u uczniów. Na podstawie wieloletnich obserwacji oraz przeprowadzanych diagnoz zauważa się, że uczniom w nauce matematyki brakuje działań empirycznych, opartych na doświadczeniu i obserwacji. Dlatego też jedną z przyczyn opracowania innowacji z tego przedmiotu była potrzeba aktywizacji uczniów w procesie nauki matematyki.

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

Konto Rady Rodziców

Numer konta Rady Rodziców Szkoły Podstawowej

Bank Spółdzielczy w Siedlcach
19 9194 0007 0000 1674 2000 0010

Składkę na ubezpieczenie dziecka – 45 zł wpłacamy do końca września.

Konkursy przedmiotowe

Regulamin_konkursow_przedmiotowych__MSCDN_

PROGRAM_FIZYKA_2020_21

PROGRAM_Geografia_2020_21

PROGRAM_Historia_2020_21

PROGRAM_J._ANGIELSKI_2020_21

PROGRAM_J._NIEMIECKI_2020_21

PROGRAM_J_POLSKI_2020_21

PROGRAM_matmatyka_2020_21

PROGRAM_WOS_2020_21

PROGRAM_BIOLOGIA_2020_21

PROGRAM_CHEMIA_2020_21

Zalacznik_nr__1_1__-_Harmonogram_etap_szkolny

Zalacznik_nr__1_2__-_Harmonogram_etap_rejonowy Zalacznik_nr_1_3__-_Harmonogram_etap_wojewodzki

Zalacznik_nr_2_-_Oswiadczenie_rodzicow_lub_prawnych_opiekunow_

 

„Zakodowane zdrowie”

Innowacja „Zakodowane zdrowie” jest odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci, wymogi edukacyjne zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz zmieniający się w bardzo szybkim tempie świat.

Stworzenie powyższej innowacji inspirowane jest metodą „Kodowanie na dywanie”.

Głównym celem wprowadzanej innowacji jest rozwijanie u wychowanków uniwersalnych kompetencji, takich jak: logiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, czy umiejętność pracy zespołowej w sposób najbardziej przyjazny dzieciom: w zabawie, w ruchu, poprzez doświadczanie i eksperymentowanie. Podczas realizacji innowacji nauka kodowania będzie płynnie łączyła się z profilaktyką prozdrowotną.

Innowacja pedagogiczna – Zakodowane zdrowie

„CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki” – edycja II

Innowacja opiera się na zmianie sposobu omawiania czytanych lektur szkolnych, na zaangażowaniu uczniów w aktywne działania oraz na upowszechnianiu czytelnictwa wśród dzieci poprzez atrakcyjne formy pracy z tekstem. Ponadto innowacyjna formuła edycji II projektu polega na wzmacnianiu więzi ze środowiskiem przyrodniczym, rozwijaniu poczucia troski i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie. Poprzez czytanie lektur, uczniowie zostaną wprowadzeni w problematykę dotyczącą zmian klimatycznych, postaw ekologicznych oraz szeroko pojętej ochrony środowiska.

Opis II edycji Innowacji Pedagogicznej CZYTAM Z KLASĄ

Zebrania z rodzicami

W dniach 15, 16 i 17 września 2020 r. odbędą się zebrania z rodzicami zgodnie z następującym harmonogramem:

Harmonogram

„Zaprogramuj Swoją Przyszłość” – darmowe warsztaty programowania

Serdecznie zapraszamy Waszą szkołę do udziału w drugiej edycji darmowych warsztatów programowania dla dzieci i młodzieży online, organizowanych pod nazwą „Zaprogramuj Swoją Przyszłość”.
Poprzednia edycja cieszyła się dużym zainteresowaniem, które zaskoczyło nas samych. Na darmowe kursy zapisało się prawie tysiąc polskich dzieci, z mniejszych i większych miejscowości. Słuchacze biorący udział w kursach otrzymali stosowne certyfikaty, a przede wszystkim wiedzę, będącą jedną z najważniejszych nurtów współczesnej edukacji.
Już niedługo rozpoczynamy nabór na kolejną edycję , podczas której zaproponujemy dzieciom i młodzieży olbrzymi wachlarz możliwości i języków.
załączeniu aktualny biuletyn informacyjny skierowany zarówno do uczniów, jak i nauczycieli oraz rodziców.