9 kwietnia – kolejny dzień akcji strajkowej

Dzień 9 kwietnia jest kolejnym dniem akcji strajkowej w naszej szkole. Informuję, że szkoła w tym dniu poprzez organizację zajęć opiekuńczo – wychowawczych zapewni opiekę wszystkim uczniom, którym nie mogą zapewnić rodzice. W tym dniu dzieciom przebywającym w szkole zapewniamy gorący posiłek – zupę.

Jednocześnie przypominam, że w dniach 10, 11, 12, 15, 16 i 17 kwietnia odbywają się egzaminy i są to dni wolne od zajęć dydaktycznych dla pozostałych uczniów.

Proszę na bieżąco odczytywać informacje publikowane w dzienniku elektronicznym oraz na szkolnej stronie internetowej www.sp9.siedlce.pl.

 

Hanna Wójcik – dyrektor szkoły

Strajk

Szanowni Państwo Rodzice Uczniów.

Na dzień 08-04-2019 (poniedziałek) organizacje związkowe zapowiedziały strajk. Z uwagi na to, że poprzez referendum udział w strajku zapowiedziała znaczna część kadry pedagogicznej, nie będzie możliwości zorganizowania w tym dniu planowych zajęć lekcyjnych. Szkoła w tym dniu poprzez organizację zajęć opiekuńczo – wychowawczych zapewni opiekę wszystkim uczniom, którym opieki nie będą mogli zapewnić rodzice. Świetlica szkolna w tym dniu będzie pracować w godzinach od 700 do 1700. Z uwagi na trudną do przewidzenia ilość uczniów, którzy w tym dniu przyjdą do szkoły, nie będzie czynna stołówka szkolna. Koszt obiadu zostanie rozliczony w kolejnym miesiącu.

W przypadku zawarcia porozumienia pomiędzy stroną związkową i rządową strajk może być odwołany. Proszę na bieżąco odczytywać informacje publikowane w dzienniku elektronicznym oraz na szkolnej stronie internetowej www.sp9.siedlce.pl

Hanna Wójcik – dyrektor szkoły

Pismo Prezydenta Miasta Siedlce-strajk

list do rodzicow Mazowieckie Kuratorium Oswiaty-strajk

Sukcesy naszych uczniów i rodziców w IX Dyktandzie Siedleckim

Już po raz dziewiąty uczniowie i rodzice ze wszystkich siedleckich szkół zmagali się z zawiłościami polskiej ortografii i interpunkcji. Cykliczna impreza, której pomysłodawcą jest Szkoła Podstawowa nr 4 w Siedlcach odbyła się, jak zwykle, 1 kwietnia.

Tegoroczne dyktano we wszystkich grupach wiekowych związane było tematycznie z internetowymi zagrożeniami. Właśnie dlatego pojawiły się w nim również wyrazy i wyrażenia anglojęzyczne takie, jak: Facebook, Instagram, Twitter, You Tube. Dyktanda „najeżone“ hejtem, cyberbullyingiem czy hipochondrią nie należały do najłatwiejszych, jednak uczestnicy poradzili sobie z tekstem doskonale.

Czytaj więcej „Sukcesy naszych uczniów i rodziców w IX Dyktandzie Siedleckim”

Piknik naukowy

Czytaj więcej o: Piknik naukowy

28 marca odbył się w naszej szkole piknik naukowy „Zdrowo i naukowo”, w którym uczestniczyli uczniowie klas VI i VII. Organizatorami pikniku byli nauczyciele przedmiotów przyrodniczych, matematyki, wychowania fizycznego oraz uczniowie klasy 3 d gimnazjum.

Celem projektu było upowszechnianie wiedzy przyrodniczej i matematycznej oraz promowanie aktywnego, zdrowego i bezpiecznego stylu życia.

Piknik dawał możliwość lepszego zrozumienia nauki i poznania jej jako ciekawej i pasjonującej dziedziny życia. Ponadto miał zachęcić uczestników do podjęcia aktywności w zakresie rozwijania swoich zainteresowań.

W ramach projektu realizowane były następujące zajęcia:

Czytaj więcej „Piknik naukowy”

„Miasteczko” – gra planszowa o Siedlcach

Czytaj więcej o: „Miasteczko” – gra planszowa o Siedlcach

Dnia 2 kwietnia br. uczniowie klasy 5 C wzięli czynny udział w nietypowej lekcji historii, której podstawę stanowiła gra planszowa „Miasteczko”.

To pierwsza gra o Siedlcach ukazująca nasze miasto w czasach XX-lecia międzywojennego. Gra składa się z ponad 100 kart, na których znajdują się rysunki powstałe w wyniku konsultacji z historykami oraz na postawie materiałów źródłowych: zdjęć, rysunków, obrazów olejnych. Założeniem autorów gry było jak najwierniejsze przedstawienie budynków pod względem historycznym, z zachowaniem walorów artystycznych. Przedstawione na kartach obiekty są ogólnie znane takie jak Katedra czy ratusz Jacek, ale występują też mniej popularne np. siedziby sklepów, zakładów rzemieślniczych czy usługowych.

Czytaj więcej „„Miasteczko” – gra planszowa o Siedlcach”

Światowy Dzień Autyzmu

Czytaj więcej o: Światowy Dzień Autyzmu

2 kwietnia 2019 r. obchodzono Światowy Dzień Autyzmu. Święto ma zwiększyć wiedzę społeczeństwa odnośnie dzieci, młodzieży oraz dorosłych dotkniętych autyzmem . W naszej szkole odbył się apel, w czasie którego uczniowie obejrzeli film pt.”Dzieją się niezwykłe rzeczy” oraz scenki przedstawiające trudności, z którymi zmierzają się osoby dotknięte tym zaburzeniem.

Czytaj więcej „Światowy Dzień Autyzmu”

Uroczyste podsumowanie III Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „Wielkanoc w oczach dziecka”

Czytaj więcej o: Uroczyste podsumowanie III Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „Wielkanoc w oczach dziecka”

Dnia 5 kwietnia 2019 r. odbyło się w naszej szkole uroczyste podsumowanie III MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. „Wielkanoc w oczach dziecka”. Temat tegorocznych prac brzmiał „Moja ulubiona tradycja wielkanocna”. Celem konkursu było kształtowanie wyobraźni plastycznej dzieci oraz kultywowanie tradycji wielkanocnych. Oficjalne podsumowanie konkursu rozpoczął występ klasy IIa. W konkursie uczestniczyli uczniowie siedleckich szkół podstawowych z klas I – III. Otrzymaliśmy wiele ciekawych prac, w których dzieci wykorzystały różnorodne techniki plastyczne. Laureatom wręczono nagrody rzeczowe i dyplom, ufundowane przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej nr 9 im. Henryka Sienkiewicza.

Czytaj więcej „Uroczyste podsumowanie III Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „Wielkanoc w oczach dziecka””