Kim ty jesteś człowieku?

Powiększ obraz

21.12 uczniowie z klas 4-7, pod kierunkiem p. D.Obrępalskiej i p. A.Chorłowskiej, zaprezentowali przedstawienie z okazji Bożego Narodzenia pt. ” Kim ty jesteś człowieku?”,  które nie było zwykłymi Jasełkami, ale  zmuszało do przemyślenia naszego życia. Od momentu grzechu pierworodnego każdy człowiek ma skłonności  do zła i toczy w swoim życiu walkę między dobrem a złem. Grzech jest zawsze oddaleniem od Boga, a jednoczenie brakiem otwarcia się na drugiego człowieka. Miłość Boga do człowieka jest jednak większa niż jego grzech, dlatego wysyła swojego Syna na świat, by pokonał zło. W naszym życiu też niewiele trzeba, by dobro zaczęło  rozsiewać się wokół nas. Czasem wystarczy uśmiech, dobre słowo,  czy czas spędzony z  potrzebującymi. Dopóki żyjemy mamy możliwość zmiany naszego życia, ale nie jesteśmy w stanie  uczynić  tego sami. Potrzebna jest wiara, że Bóg może wszystko, a jeśli Mu zaufamy osiągniemy życie wieczne.